ឆ្លាមទឹករាក់ និយាយខ្មែរ

ចុចអក្សរទឹកក្រូចនេះ ឆ្លាមទឹករាក់ និយាយខ្មែរ រួចចាំ៥វិនាទី ហើយចុចពាក្យ Skip Ad មានពណ៌លឿងៗព័ទ្ធជុំវិញនឹងបានមើលឬដោនឡូដបានហើយ ^^

 

 

Related Videos

ខ្មោចលងលើយន្តហោះ៤០៧ និយាយខ្មែរ
លោកយាយអាយុ២០ឆ្នាំ និយាយខ្មែរគុណភាពច្បាស់
អ្នកប្រមាញ់រង្វាន់លីមីនហូ (និយាយខ្មែរ)
ដំណើរផ្សងព្រេងនៅហូលីវូដ និយាយខ្មែរគុណភាពច្បាស់ Hollywood Adventures Khmer Dubbed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *