ស៊ូធ្វើឃាតកដើម្បីអូន និយាយខ្មែរ

ចុចអក្សរទឹកក្រូចនេះ ស៊ូធ្វើឃាតកដើម្បីអូន និយាយខ្មែរ រួចចាំ៥វិនាទី ហើយចុចពាក្យ Skip Ad មានពណ៌លឿងៗព័ទ្ធជុំវិញនឹងបានមើលឬដោនឡូដបានហើយ ^^

 

Related Videos

មេរោគហ្សូមប៊ីអុកឡុកទីក្រុង និយាយខ្មែរ
មនុស្សពីងពាង វគ្គ២ និយាយខ្មែរគុណភាពច្បាស់ Spider Man 2 Khmer Dubbed
តុក្កតាខ្មោចអាណាប៊ែលី វគ្គ២ Annabelle: Creation (2017)
ឈាមអ្នកប្រយុទ្ធ (និយាយខ្មែរ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *