លោកយាយអាយុ២០ឆ្នាំ និយាយខ្មែរគុណភាពច្បាស់

ចុចអក្សរទឹកក្រូចនេះ លោកយាយអាយុ២០ឆ្នាំ និយាយខ្មែរគុណភាពច្បាស់ រួចចាំ៥វិនាទី ហើយចុចពាក្យ Skip Ad មានពណ៌លឿងៗព័ទ្ធជុំវិញនឹងបានមើលឬដោនឡូដបានហើយ ^^

 

Related Videos

កំពូលគុណដាវចាវជីឡុង និយាយខ្មែរ Sword Master Khmer Dubbed San Shao Ye De Jian
មហាសំណើចស្រីស្អាតស៊ីអារម្មណ៍ និយាយខ្មែរ
ជំលោះរាជវង្សស្តេចអេហ្ស៊ីប និយាយខ្មែរគុណភាពច្បាស់ Exodus: Gods and Kings Khmer Dubbed
សមរភូមិចុងភៅទេវតា២០១៧ និយាយខ្មែរគុណភាពច្បាស់ Cook Up a Storm Khmer Dubbed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *