លោកយាយអាយុ២០ឆ្នាំ និយាយខ្មែរគុណភាពច្បាស់

ចុចអក្សរទឹកក្រូចនេះ លោកយាយអាយុ២០ឆ្នាំ និយាយខ្មែរគុណភាពច្បាស់ រួចចាំ៥វិនាទី ហើយចុចពាក្យ Skip Ad មានពណ៌លឿងៗព័ទ្ធជុំវិញនឹងបានមើលឬដោនឡូដបានហើយ ^^

 

Related Videos

មនុស្សពីងពាង វគ្គ១ និយាយខ្មែរគុណភាពច្បាស់ Spider Man 1 Khmer Dubbed
ខ្មោចរាតត្បាត និយាយខ្មែរ The Black Death Khmer Dubbed
មនុស្សយន្តប្រដាល់ និយាយខ្មែរ
នាគកំណាច លីលានជា និយាយខ្មែរគុណភាពច្បាស់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *