សំណើធ្វើមិត្តភក្តិក្នុងហ្វេសប៊ុក និយាយខ្មែរ

ចុចអក្សរទឹកក្រូចនេះ សំណើធ្វើមិត្តភក្តិក្នុងហ្វេសប៊ុក និយាយខ្មែរ រួចចាំ៥វិនាទី ហើយចុចពាក្យ Skip Ad មានពណ៌លឿងៗព័ទ្ធជុំវិញនឹងបានមើលឬដោនឡូដបានហើយ ^^

 

 

Related Videos

សំខាន់អូនចង់ធ្វើតួឯក និយាយខ្មែរគុណភាពច្បាស់
ស្នេហាបុរសស្បែកជើងកែង និយាយខ្មែរ
អាវុធទំនើបកំចាត់បិសាច និយាយខ្មែរគុណភាពច្បាស់
Kong: Skull Island

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *