សំណើធ្វើមិត្តភក្តិក្នុងហ្វេសប៊ុក និយាយខ្មែរ

ចុចអក្សរទឹកក្រូចនេះ សំណើធ្វើមិត្តភក្តិក្នុងហ្វេសប៊ុក និយាយខ្មែរ រួចចាំ៥វិនាទី ហើយចុចពាក្យ Skip Ad មានពណ៌លឿងៗព័ទ្ធជុំវិញនឹងបានមើលឬដោនឡូដបានហើយ ^^

 

 

Related Videos

ចាប់ជំរិត និយាយខ្មែរគុណភាពច្បាស់
មហន្តរាយអាណាចក្រមនុស្សព្រៃ និយាយខ្មែរគុណភាពច្បាស់ Apocalypto Khmer Dubbed
ដំរីពាន់ឆ្នាំ និយាយខ្មែរគុណភាពច្បាស់ 10,000 BC Khmer Dubbed
ខ្មោចអេហ្ស៊ីបម៉ាំមី២០១៧ គុណភាពច្បាស់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *