សំណើធ្វើមិត្តភក្តិក្នុងហ្វេសប៊ុក និយាយខ្មែរ

ចុចអក្សរទឹកក្រូចនេះ សំណើធ្វើមិត្តភក្តិក្នុងហ្វេសប៊ុក និយាយខ្មែរ រួចចាំ៥វិនាទី ហើយចុចពាក្យ Skip Ad មានពណ៌លឿងៗព័ទ្ធជុំវិញនឹងបានមើលឬដោនឡូដបានហើយ ^^

 

 

Related Videos

កំពូលក្រុមជើងខ្លាំងអ៊ិច៣ និយាយខ្មែរគុណភាពច្បាស់ xXx: Return of Xander Cage Khmer Dubbed
ប៉ូលិសឈិនឡុង ២០០៤ NEW POLICE STORY (2004) Khmer Dubbed
ស្នេហ៍ដំបូង និយាយខ្មែរ Crazy Little Thing Called Love Khmer Dubbed
ឆ្លាមមច្ចុរាជ និយាយខ្មែរ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *