សំណើធ្វើមិត្តភក្តិក្នុងហ្វេសប៊ុក និយាយខ្មែរ

ចុចអក្សរទឹកក្រូចនេះ សំណើធ្វើមិត្តភក្តិក្នុងហ្វេសប៊ុក និយាយខ្មែរ រួចចាំ៥វិនាទី ហើយចុចពាក្យ Skip Ad មានពណ៌លឿងៗព័ទ្ធជុំវិញនឹងបានមើលឬដោនឡូដបានហើយ ^^

 

 

Related Videos

តុក្កតាខ្មោចអាណាប៊ែលី វគ្គ២ Annabelle: Creation (2017)
កំពូលចារនារី ២០១៧ Atomic Blonde (2017)
នាវាចំបាំងប្រយុទ្ធជាមួយយានភពផ្កាយ និយាយខ្មែរគុណភាពច្បាស់
ប៉ូលិសឈិនឡុង ២០០៤ NEW POLICE STORY (2004) Khmer Dubbed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *